Factuur #

Van Sanden BVBA
Nieuwe baan 55,
B-2430 Laakdal
+32 14 35 91 40
info@taurix.net
www.taurix.net
KlantDemo klant
Adres 796 Silver Harbour, TX 79273, US
E-mail john@example.com
KvK BE123
Datum August 17, 2015
Vervaldag September 17, 2015
Prod# Omschrijving Stukprijs Aantal Totaal
12556 Remote support 75 € 10 750 €
Subtotaal 5000 €
Korting 0% 0 €
Disconto 0% 0 €
Mvh 5000 €
BTW xx% 1500 €
Totaal 6500 €
Voorwaarden:
Bij niet-betaling is vanaf de vervaldag een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand.
Wij behouden ons het recht voor om een schade vergoeding in te roepen van 10 % op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van 125 €
Korting contante betaling (binnen 5 dagen na ontvangst): 2%